A Kis-Balaton Természeti Értékei

0

A Kis Balaton Természeti Értékei címmel természetfotó-pályázatot hirdetett az Aquaprofit Zrt.
A nevezéseket papírképként várják 30×21cm méretben.
Beküldési határidő: 2008. október 17.

Sajtóközlemény:

Kis-Balaton Fotópályázat

A PELSO 2007 KONZORCIUM. NEVÉBEN
AZ AQUAPROFIT ZRT.
a Kis-Balaton Természeti Értékei
címmel
fotópályázatot hirdet

Pályázat témája
„A gyalogút erre már szárazabb volt, és előttük lassan kiemelkedett a felszálló párákból a folyó széles gátja.
-Most meglátja-mondta Matula-,a gáton túl ott a nagy víz, ami még a Balatonból maradt itt. Azon zsivalyognak. Lassan…
És Gyula meglátta. Szája tátva maradt, szeme tágra nyílt, mert alig dugták fel a fejüket a parton, túl a folyón millió darabra tört az óriási tükör, mintha felrobbant volna, és mennydörgő robajjal lobbant a levegőbe a sok ezer madár.
Most már ordítva is nehezen értették meg egymást, mert a madarak visongva, krákogva gomolyogtak, de a tó vizéről alig hiányzott még, pedig új és új tömegek robbantak a magasba, elkeveredve a zajongó sokaságban.
– Félnek tőlünk, Matula bácsi?
Az öreg megrántotta a vállát.
– Megijedtek, de majd megnyugszanak. Pedig most nincsenek annyian, mint régen…Ez itt a Zala vize – mutatott a folyóra. – Amíg nem volt gátja, ment amerre akart, akkor látta volna! Felhő volt madárból, de hát elfogy minden…ámbár most itt már nem bántja őket senki, mert ez természetvédelmi terület. Így mondják…és ez igen okosan van.”

(Fekete István: Tüskevár)

A Balaton nyugati partjánál, a Zala folyó torkolatánál található Kis-Balaton, mint nagy kiterjedésű, összefüggő vizes élőhely Európában is egyedülálló értéket képvisel, amit a nemzetközi természetvédelem mindig is számon tartott. Már a múlt században is híres volt páratlan madárvilágáról, hiszen „gémfalu”-jaiban az összes hazai gémféle költött. A Kis-Balaton vízállását és tájrajzát évszázadokon keresztül a Zala folyó és a Balaton időszakos vízingadozásai alakították. Így, mint időszakos vízborítottságú terület tökéletes és változatos élőhelyet bíztosított mind a növényzet, mind az állatvilág számára. Ez volt a Balaton ún. halbölcsője, ahová a halak ívni jártak, de védelmet és táplálékot is bíztosított az ivadékok fejlődéséhez. Az 1922-ben elkezdett lecsapolása ugyan nagy csapást mért az itteni növény- és állatvilágra, azonban az 1951-es védetté nyílvánítás és az 1980-ban elkezdett mocsárrekonstrukciós munkálatokat követően, a Kis-Balaton I-es ütemének létrejöttével megnövekedtek a kedvező táplálkozási és szaporodási lehetőségeket nyújtó területek, amelyeket hamar el is foglaltak a lakóik.
A nyílt víz hinarasai, a nádasok, zsombékosok, mocsárrétek, ahogy errefelé mondják a „berek” mozaikos váltakozása a láperdőkkel, fűzfaligetekkel, valamint a száraz gyepekkel, nemcsak a szemet gyönyörködtetik, hanem a változatos élőhelyeken megtalálható fajgazdagság a Kis-Balaton ökoszisztémájának a stabilitását is eredményezi, ami elengedhetetlen feltétele a terület jó kondíciójának megőrzéséhez és a működéséhez. A Kis-Balaton 1979 óta tartozik a Ramsari területek közé és 1997-től a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park része.

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem kiépítésének célja, hogy egy olyan időszakos vízborítottságú területet hozzon létre, aminek a vízállása a Zala folyó természetes vízjárásához igazodik. A vízvédelmi rendszer kialakítása megnöveli a kedvező környezeti feltételeket az élőlények számára, valamint lehetővé teszi a rugalmas beavatkozást árvíz esetén, és a Balatonba jutó víz vízminőségére is kedvező hatással van. Lehetőséget biztosít továbbá a vízminőség-védelmi szabályozásra is. Ez utóbbi nagyon lényeges, hiszen a Kis-Balaton, mint természetes víztisztító, szűri meg a Balatonba folyó Zala vizét. A Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének nem megfelelő működése mind vízminőségi, mind természeti és ezekből adodó gazdasági következményei rendkívül kedvezőtlenek. A projekt aktualitását az utóbbi évtizedben észlelhető éghajlatváltozás is indokolja, hiszen tudvalevő, hogy ez legérzékenyebben a vizes élőhelyeket érinti és Magyarország világviszonylatban a legveszélyeztetebb területek közé tartozik.

A fotópályázat a projekt kommunikációs kampányának a része, melynek a célja, hogy a Kis-Balaton páratlan élővilágát bemutassa, amely egyedülálló értéket képvisel Európában. Az alkotóktól olyan alkotásokat várunk, ami a Kis-Balaton természeti értékeit egy-egy különleges pillanatban lencsevégre kapva mutatja be, érzékeltetvén az élővilág és a táj érdekességét, különleges szépségét.

A KIS-BALATON TERÜLETE
Képek a Kis-Balaton bármely részén készíthetők. Fontos tudni, hogy területének egy része szabadon látogatható, egyes részei viszont a Nemzeti Park fokozottan védett területéhez tartoznak, melyek csak korlátozottan és díj ellenében látogathatóak.

1. Szabadon látogatható területek:
• Kányavári-sziget,
• Balatonhídvég,
• Zalavár-Balatonhídvég
• Kerékpárút menti területek

2. Fokozottan védett területek látogatása:
• A fokozottan védett területek az alábbiak szerint látogathatóak:
– 2 db fix lessátor használatára van lehetőség napi 5000 Ft bérleti díj befizetése ellenében. A sátrakat a fényiránynak megfelelően különböző napszakokban lehet használni, így előre kell egyeztetni, mikor szeretnék használatba venni, naponta 2 fotóst tudnának ily módon fogadni.
– Lehetőség van arra is, hogy egyszerre több fő járja be a területet buszos szakvezetés keretében. Ennek időtartama kb. 3 óra, a szakvezetési díj 20.000 Ft/csoport, idegen nyelven is tudnak vezetést biztosítani (angol, német, francia nyelven). E típusú buszos szakvezetéshez a buszt a látogatóknak kell biztosítani.
– A Nemzeti Park által szervezett buszos szakvezetésen való részvételre is van lehetőség minimum 10 fő jelentkező esetén. Ennek részvételi díja 3.500 Ft/fő, mely tartalmazza a vezetés és a busz költségét is. Jelentkezni az alább látható e-mail címeken lehet Magyari Gabriellánál. További információ:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Kis-Balaton tájegység
tel.: 83/315-341
mobil: 30/664-0404
a felmerülő igényeket az magyarig@bfnp.kvvm.hu vagy a kisbalaton@citromail.hu e-mail címen lehet jelezni.

A KÉPEK FELHASZNÁLÁSA, PUBLIKÁLÁSA
A pályázatra jelentkezhet minden magánszemély, aki a pályázati kiírásban szereplő feltételeket teljesíti. A pályázatra beérkezett képekből a szervező kiállítást rendez. Az előzetes tervek szerint előzsűrizés után az elfogadott pályaművek először a „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” zárókonferenciáján kerülnek bemutatásra, amely egyben a díjkiosztás helyszíne is. A kiíró a kiválasztott pályaműveket a Kis-Balaton kiadványában jelenteti meg az alkotó nevének feltüntetésével.

BEKÜLDHETŐ FOTÓK PARAMÉTEREI
A pályázók legfeljebb 10 egyedi, 21×30 cm méretű fekete-fehér vagy színes papírképpel pályázhatnak. A pályamunkákat semmilyen hordozó anyagra nem kell felragasztani. A beküldendő pályaműveken szerepeljen a szerző neve, a kép sorszáma és az alkotás címe a nevezési lapon szereplő adatokkal egyezően.

A pályázati anyagok beadhatók (előzetes egyeztetés után) személyesen vagy postán az alábbi címeken:
• Aquaprofit Zrt., 1013 Budapest, Pauler u. 11. (Tel.: +36 1 472 2130)
• Aquaprofit Zrt., 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 19. (Tel.: +36 93 516 000)
• Aquaprofit Zrt., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. (Tel.: +36 72 525 364)
A küldeményeket gondosan – kemény kartonlapok közé – csomagolva ajánljuk postázni. A szállítás közbeni rongálódásért a szervezők felelősséget nem vállalnak, beérkezéskor a sérülés tényéről azonnal értesítik a pályázót.

NEVEZÉS
Nevezési lap letölthető a www.kisbalaton.hu weboldalról
Nevezési díj nincs
Pályázati anyagok beérkezési határideje: 2008.10.17.
Pályázati anyagok zsűrizésének határideje: 2008.11.15.
Visszautasított fotók postára adásának határideje: 2008.12.05.

DÍJAZÁS
1. díj: Wellness hétvége Danubius Health Spa Resort Bük 4*-os szállodában (2 éjszaka félpanzióval 2 fő részére)
2. díj: nettó 30.000 Ft-os Media Markt ajándékutalvány
3. díj: nettó 15.000 Ft-os Media Markt ajándékutalvány

A zsűri döntése alapján a díjak megoszthatók, összevonhatók, valamint visszatarthatók, amennyiben a beküldött pályaművek mennyisége vagy minősége azt indokolja.

EGYÉB FELTÉTELEK
A pályázók a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadják a pályázati feltételeket.
A pályázók csak saját alkotást küldhetnek be. Az esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli.
Az elfogadott pályaművekből a szervező vándor kiállítást szervez, a visszautasított fotókat a megjelölt határidőig visszajuttatja.
A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása projektről készülő kiadványban az elfogadott képeket a kiíró megjelentetheti a szerzők nevének feltüntetésével. A kiadvány megjelenése esetén a pályázat kiírója a kötetből tiszteletpéldányt biztosít. A kiadványban való megjelenéshez kiválasztott képek szerzői a jobb minőségű megjelenés érdekében lehetőséget kapnak, hogy a fotókat digitális állományban is a szerkesztők rendelkezésére bocsássák.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
A www.kisbalaton.hu weboldalon vagy személyesen az alábbi elérhetőségeken:

Szánthó Éva
marketing asszisztens

AQUAPROFIT ZRT.
1051 Budapest, Pauler u. 11.
+36 1 472 2130
eva.szantho@aquaprofit.com