A tudomány az élhető Földért – fotópályázat

0

A Magyar Tudományos Akadémia fotópályázatot hirdet tudományos jellegű fényképekre. Nevezni ennek megfelelően csak olyan képpel lehet, amely szorosan kapcsolódik a tudományhoz.
Beküldési határidő: 2008. október 20.

Sajtóközlemény:

A Magyar Tudományos Akadémia „A tudomány az élhető Földért” gondolat jegyében szervezi meg a Magyar Tudomány Ünnepe 2008. évi központi rendezvényeit.

Az MTA ez alkalomból tudományos fotópályázatot ír ki.

Pályázni olyan tudományos témájú fotókkal lehet, amelyek a magyar tudományos műhelyekben folyó munka során keletkeztek, és a kísérletek, kutatások eredményeit, részeredményeit mutatják be, „műhelytitkokat” tárnak fel, „tudományos eseményt” dolgoznak fel, és mint alkotások esztétikailag különlegesek, tematikájukban, történetükben érdekes témát tárnak elénk és a szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthatnak.

A beküldött fotókat a Magyar Tudományos Akadémia által felkért tudósokból, fotográfusokból és képszerkesztőkből álló zsűri bírálja el.

A zsűri tagjai:
Csányi Vilmos akadémikus, társelnök
Szelényi Károly fotóművész, társelnök
Dékán István, a Digitális Fotó Magazin főszerkesztője
Lengyel János könyvtervező
Márkus Róbert kutató-biológus

A bírálat során súlyozottan esik latba a fotó esztétikája, a megvalósítás technikai tökéletessége, bravúrja, a kép egyedisége, a kép „mögötti” történet érzékeltetése.

Beküldhetők a „mikrovilág” képei: fénymikroszkóppal, elektronmikroszkóppal készült alkotások, illetve más technikákkal készült felvételek (pl. csillagászati képek, fizikai, kémiai jelenségeket szemléltető alkotások).

A pályázat díjazása:
Első díj: 200.000 Ft
Második díj: 150.000 Ft
Harmadik díj: 100.000 Ft
Az MTA jogosult további díjakat is kiadni.

A nyertesek alkotásait az Akadémia a Magyar Tudomány Ünnepe 2008. rendezvényein (november 7-én Debrecenben, majd az MTA Székházában) kiállítja.

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon élő amatőr és hivatásos fotográfus. Pályázni szerzőnként maximum 5 db, kiállításon eddig még be nem mutatott és más pályázatra be nem nyújtott fotográfiával lehet. A képeken számítógépes eljárással a következő módosítások lehetségesek: a porszemek/karcolások retusálása, vágás, a különböző színcsatornákban vagy síkokban készült képek egymásra vetítése, a fényerő/kontraszt és a színtelítettség módosítható, viszont a montázs nem megengedett.
A képek készülhetnek analóg és digitális technológiával. A beküldendő fotók mérete A/4 (210*297 mm). A digitális fotókat kérjük cd-n is eljuttatni, min. A/4 méretben, lehetőleg 300 dpi felbontásban. A nyertes fotók készítői a pályázással vállalják, hogy alkotásukat A3 méretű nyomat készítésére alkalmas felbontásban (arra alkalmas negatívon, dián) is – az értesítést követően azonnal – a szervezők rendelkezésére bocsátják.

A pályázatok beadása:
A pályázati anyagok beérkezésének ideje: 2008. október 20.
A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: Magyar Tudományos Akadémia Kommunikációs Titkárság
1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
A „feladó” rovatba kérjük, hogy csak a jeligét írják fel.
A küldeményre kérjük ráírni: Fotópályázat
A pályázat jeligés.

A beküldött fotók hátoldalán csak az alábbiakat szabad feltüntetni:
– A kép sorszáma, címe
– A pályázót azonosító jelige.

A képekhez nyomtatott formában a pályázó max. 10 soros leírást köteles adni, amely tömören, de a nagyközönség számára érthető módon tartalmazza a kép történetét és a fontos technikai adatokat.

A pályázó személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) a jelentkezési lapon kell feltüntetni, amely INNEN letölthető. A kitöltött jelentkezési lapot a pályázati anyaggal együtt egy külön lezárt borítékban kell beküldeni.
A pályázati boríték tartalma: a képek A/4 méretű nyomata, a digitális képeket hordozó CD/DVD, a képek leírása nyomtatásban és egy lezárt kisebb boríték, amely a pályázó személyes adatait tartalmazza.

A pályázat eredményhirdetésére Debrecenben, 2008. november 7-én kerül sor.

A pályázatra kizárólag saját készítésű fotókkal lehet, amelyek szerzői jogával a pályázó rendelkezik. A szerző – a pályázaton történő részvétellel – hozzájárul ahhoz, hogy munkáját a Magyar Tudományos Akadémia térítésmentesen felhasználja kiadványaiban, rendezvényein, a szerző nevének feltüntetésével.

A beküldött képeket nem áll módunkban visszaküldeni.