35 . Magyar Sajtófotó Pályázat

0

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége ismét meghirdeti hagyományos sajtófotó pályázatát, amely immár 35. alkalommal kerül kiírásra.

Pályázni az 5000 Ft-os nevezési díj megfizetése után 2016. január 1. és december 31. között készült képekkel lehet az egyedi képek és a képriport kategóriában. Ez az időbeli korlátozás nem érvényes a többi sorozat-kategóriára, ahol több éven átívelő anyagokat is elfogadunk, de ezekben is kell, hogy szerepeljen 2015-ben készült felvétel. A pályázatra korábbi években díjat nyert képek nem adhatók be. Egy pályázó összesen 30 pályaművet küldhet be a pályázatra, kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból, ez utóbbi legfeljebb 10 képet tartalmazhat. Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyszerre egyedi képként és sorozat részeként is.

A pályázaton manipulált képek nem indulhatnak, nem számít manipulációnak a színek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása. A pályázaton legalább 8 megapixel felbontású JPG formátumú képpel lehet pályázni, aminek maximális fájl mérete 19 MByte. A kép rövidebbik oldala nem lehet kisebb mint 2100 pixel, valamint a hosszabbik oldala nem haladhatja meg a 6000 pixelt.

Nevezési határidő: 2017. január 19. 12:00.

További részletek a pályázati kiírásban:


A Magyar Újságírók Országos
Szövetsége kiírja a 35. Magyar
Sajtófotó Pályázatot.

A pályázat – a korábbi évekhez hasonlóan – mindenki számára nyitott, azonban elsősorban elsősorban a hazai és határon túli magyar fotográfusok jelentkezését várjuk

Pályázni 2016. január 1. és 2016. december 31. között készült képekkel lehet a Hír és a Képriport kategóriákban. Az időbeli korlátozás nem vonatkozik a többi sorozat kategóriára, amelyekbe több éven átívelő, elemző pályaművek is beküldhetők, de ezekben is kell, hogy szerepeljen az aktuális pályázati évben, tehát 2016- ban készült felvétel. A pályázatra korábbi években díjat nyert képek sem egyedi pályaműként, sem sorozat részeként nem adhatók be. Egy pályázó összesen 30 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból. Egy képsorozat legfeljebb 10 képet tartalmazhat. Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is.

Kategóriák:
1. Hír-, eseményfotó
2. Képriport
3. Emberábrázolás, portré – egyedi
4. Emberábrázolás, portré – sorozat
5. Művészet – műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása fotóriporterieszközökkel – egyedi
6. Művészet – műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása fotóriporteri eszközökkel – sorozat
7. Sport – egyedi
8. Sport – sorozat
9. Természet és tudomány – egyedi
10. Természet és tudomány – sorozat
11. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia – egyedi
12. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia – sorozat

A PÁLYÁZATRA JELENTKEZÉS MENETE

Pályázni kizárólag online módon lehet. A www.sajto-foto.hu oldalra való belépés után a rendszer a pályázókat átirányítja a pályázat és a zsűrizés technikai lebonyolítását végző eContest pályázatkezelő rendszer oldalára. Ez a rendszer garantálja a zsűrizés anonimitását és átláthatóságát. A pályázatra regisztrálni illetve pályázni közvetlenül a http://35sajtofoto.econtest.hu lehet. Jelentkezni 2016. december 19. 12:00 órától 2017. január 19. 12:00 óráig lehet. A jelentkezés lezárultáig a pályázók tetszőleges alkalommal, szabadon módosíthatják feltöltött anyagaik tartalmát mindaddig, amíg nem véglegesítik a pályázatukat.

A jelentkezés feltételei:
– az eContest rendszerben való regisztráció/belépés
– az online nevezési lap kitöltése
– a pályázat tárgyát képező képek feltöltése kategóriánként
– a nevezési díj befizetése

A jelentkezés lépései:

1.Regisztráció és belépés az eContest rendszerbe

A www.sajto-foto.hu oldalról a rendszer átirányítja a pályázókat az eContest oldalára, ahol a regisztráció után lehetségessé válik a jelentkezés és a képek feltöltése a pályázatra. Természetesen a belépés közvetlenül a http://35sajtofoto.econtest.hu oldalon is megkezdhető. Akik már korábban regisztráltak, a „Belépés” gombra kattintva, a jelszó és felhasználónév megadásával be tudnak lépni. Elfelejtett jelszó esetén a regisztrációkor megadott e- mail cím, vagy a felhasználónév megadásával új jelszó kérhető. Ebben az esetben sem szükséges újbóli regisztráció. A kérés elküldését követően az eContest rendszer e-mailben elküld egy linket a megadott e-mail címre, amely segítségével beállítható az
új jelszó.

2. Az online nevezési lap kitöltése

Az online nevezési lap a regisztrációt vagy belépést követően válik elérhetővé. Egy pályázónak – függetlenül attól hány kategóriában pályázik – csak egy nevezési lapot szükséges kitöltenie.
Első lépés az adatlap kitöltése a személyes adatok megadásával. Az adatlapon kérjük a „Vidéken dolgozó fotóriporter” és a „30 év alatti fotóriporter” kategória mezők helyes kitöltését, annak érdekében, hogy a pályázat bekerüljön ezen két különdíjas kategóriába is.
Vidéken dolgozó fotóriporter:
– az a hivatásos fotóriporter, aki elsődlegesen vidéki orgánumoknak dolgozik vagy
– az a hivatásos és amatőr fotós, aki életvitel szerűen Budapesten és Pest megyén kívül él, tevékenysége révén, vagy egyéb módon jellemzően a vidékhez kötődik, függetlenül a lakcímkártyán feltüntetett hivatalos lakóhelyétől.
30 év alatti fotóriporter az a hivatásos vagy amatőr fotós,aki az adott év december 31. napjával nem tölti be 30. életévét.

Az adatlap kitöltése mellett, kérünk feltölteni egy friss szakmai önéletrajzot és egy nyomdai minőségű arcképet is, amelyek a pályázathoz kapcsolódó kiadványokban és a sajtófotó hivatalos honlapján jelennek meg, a pályázaton elért eredményekkel együtt. A nevezési lapon a pályázó igazolja, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírásnak. A nevezéssel a pályázó kijelenti, hogy a képeket
ő készítette és rendelkezik a beadott képek eredeti változatával. Továbbá hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címen
értesítést kapjon a Magyar Sajtófotó Pályázattal kapcsolatban.
A nevezési lap kitöltése
– az adatlap mezőinek kitöltésével,
– az önéletrajz feltöltésével
– az arckép feltöltésével,
– és a nyilatkozatok megtételével válik teljessé.

3. Pályázati anyagok feltöltése

A pályázati anyagok feltöltésekor a pályázók a végleges pályaműveket tölthetik fel a szerverre, ezért kérjük, hogy a képek technikai paramétereiről szóló részt alaposan olvassák el. Az érvényes pályázat feltétele a képaláírás mező kitöltése, amelynek kritériumai a „Formai és technikai követelmények” pontban olvashatók. A pályamű a képaláírással együtt válik teljessé. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a leadási határidő vége előtt, az utolsó napokban, a tömeges használat miatt, a feltöltés lelassulhat, ezért kérünk minden pályázót, hogy a feltöltést minél előbb végezze el.

4. Nevezési díj befizetése

A pályázaton való részvétel, a korábbiakhoz hasonlóan, nevezési díjhoz kötött. A nevezési díj összege bruttó 5000 Ft.
A díjat a nevezési lap kitöltését követően, de legkésőbb 2016. január 10. 24:00-ig, a nevezési határidő végéig kell befizetni. A jelentkezési határidő után indított átutalásokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázaton való részvétel a nevezési díj befizetésével válik érvényessé.
A nevezési díj bankkártyával, banki átutalással vagy banki befizetéssel egyenlíthető ki.
A banki átutalások és befizetések átláthatósága érdekében a nevezési díjakat az eContest-et üzemeltető EOX Kft-nek, a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás technológiai támogatójának a bankszámlájára kérjük utalni, a következő bankszámla számra:
10700488-66857734-52000001. Átutalás vagy banki befizetés esetén a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a pályázó azonosító számát, amely a honlapon, a „Saját adatok” menüben, Azonosító néven található).
Áfá-s számla, a név és székhely megjelölésével, a nevezési lap kitöltésekor kérhető. (A számlát az EOX Kft-vel való elszámolást követően a MÚOSZ állítja ki.)

FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

A pályázaton manipulált képek nem indulhatnak. Nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben
keletkezett technikai hibák eltávolítása. Manipulációnak számít, és kizárást von maga után, a képek tartalmának megváltoztatása, vagyis képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása egy képhez.

A feltöltendő képek paraméterei:
Képfelbontás:

A pályázaton legalább 8 megapixel felbontású képpel lehet pályázni. A kép rövidebbik oldala nem lehet kisebb, mint 2100 pixel, a hosszabbik oldala nem haladhatja meg a 6000 pixelt. Az ezen értékhatárokon kívüli képeket a rendszer automatikusan elutasítja, és nem engedi feltölteni.
Kép formátum és méret:

Pályázni és feltölteni kizárólag JPG (Joint Photographic Experts Group) formátumú képpel lehet. A képtömörítési minőség 100% (százalék) legyen. A maximális fájl méret 19 Mbyte. Ennél nagyobb méretű képeket a rendszer automatikusan elutasít, és nem enged feltölteni. (Nagyobb fájlméret esetén javasoljuk a felbontás és/vagy a tömörítés arányának módosítását.)

Kép elnevezése (fájlnév):

A feltöltött képet az eContest rendszer átnevezi, lecserélve a fájlnévben lévő szóközt, ékezetes betűt és egyéb speciális karaktereket. A rendszer automatikusan kitölti a kép címe mezőt a feltöltött fájlnevével. A kép címe később módosítható.

Képaláírás:

Tekintettel arra, hogy a képaláírás a sajtófotó műfaj igen fontos eleme, kérjük a pályázókat, hogy formailag és tartalmilag korrekt képaláírást csatoljanak képeikhez a nevezés során. A képaláírás maximum 200 leütés lehet szóközökkel együtt, a képriportok bevezető szövege maximum 600 leütés lehet. Kérjük, hogy a képaláírásokat lehetőleg angolul is csatolják, az erre kialakított mezőkben.
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, a képaláírás a következő kérdésekre válaszol: Mikor? Ki? Mit? Hol? Miért? Az egyes kérdések értelem szerűen kezelendők, tehát, ha konkrét esetben nem tehetők fel, akkor a választ sem kell a képaláírásban megfogalmazni.

A zsűrizés anonimitásának megőrzése érdekében fokozottan felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a kép neve és képaláírása nem tartalmazhat utalást a szerző kilétére, az őt megbízó orgánumra, ügynökségre!

A ZSŰRIZÉS MENETE:

A zsűrizés időpontja 2017. január 27-28-29.
A zsűrizés helyszíne: Magyar Sajtóház – a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Székháza (1064 Budapest, Vörösmarty u.
47/A)
A zsűri valamennyi, érvényes pályázatot benyújtott pályázó pályaművét áttekinti és többfordulós zsűrizés során bírálja el. A
zsűri köteles kizárni a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályaműveket.

A zsűri az 1. fordulóban, az ún. előzsűrizés során, a kategória kiírásoknak megfelelően előszűri a pályaműveket online módon, azzal acéllal, hogy a második fordulóba csak az egyes kategóriák tartalmának megfelelő, szakmailag, technikailag és esztétikailag kifogástalan fotók kerüljenek. A 2.3. és 4. forduló során a zsűri tovább szűkíti a kategóriák képanyagait, míg végül az 5. fordulóban kialakítja a döntőbe jutott képek végső sorrendjét. A képek számától függően a fordulók száma változhat.
A zsűrizés anoním módon történik. A zsűrizés 1. fordulója nem nyilvános, minden további forduló nyilvános és – a díjazás utolsó szakaszát kivéve – online közvetítés formájában követhető az eContest rendszeren keresztül, a sajtófotó hivatalos honlapján. A helyszínen az utolsó forduló is nyilvános.
A zsűrinek joga van egy továbbjutásra esélytelen sorozatból kiemelkedő egyedi képet kiválasztani és azt az azonos kategóriának megfelelő egyedi kategóriába áttenni. A zsűri a sorozatokat nem szerkeszti.

A beküldött sorozatok az évkönyvben és a kiállításon módosított sorrendben szerepeltethetők.

Az eredmény a zsűrizés lezárását követő napon, sajtótájékoztató keretében válik nyilvánossá.

A zsűri

A pályaműveket a kiíró által felkért neves szakemberek bírálják el.

DÍJAZÁS

A zsűri kategóriánként egy I., egy II., egy III. kategóriadíjat adhat
ki.
A kategória díjakon felül a zsűri az alábbi különdíjakat adhatja ki:
a MÚOSZ Nagydíja,
André Kertész-nagydíj – a legjobb emberközpontú, dokumentarista
képért vagy képsorozatért,
Munkácsy Márton-díj a legjobb kollekcióért, a 30 év alatti legjobb fotóriporter különdíja,
a Vidéken dolgozó legjobb fotóriporter különdíja.
A díjak átadására 2017. március végén, a Magyar Sajtófotó
Kiállítás ünnepélyes megnyitóján, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban kerül sor

NYILVÁNOSSÁG ÉS SZERZŐI JOGOK

Az eContest rendszerben minden pályázónak csak a saját adatállományához van hozzáférési joga, a pályaművek és a pályázók adatai az eredményhirdetésig nem nyilvánosak.

A feltöltött képek a pályázati határidő végéig módosíthatók, amennyiben a pályázó maga le nem zárja saját anyagát.
A pályázó a nevezési lap kitöltésével és a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás pályázati feltételeit, és egyben hozzájárul, hogy a beküldött pályaműveket a rendezők térítésmentesen:
– a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassák és azt, a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás neve alatt, a kiállítás(ok) részeként, időbeli és térbeli korlátozás nélkül bemutassák,
– a pályázattal és a kiállítással kapcsolatos publikációkban felhasználják,
– a zsűrizés internetes közvetítése során a sajtófotó hivatalos honlapján megjelenítsék,
– a pályázat online és print archívumában megőrizzék,
– nyilvánossá tegyék a sajtófotó hivatalos honlapján,
– a Sajtófotó évkönyvbe (nyomtatott és e-book
formátumban) beválogassák és ott publikálják.
A Magyar Sajtófotó Pályázatra beküldött pályaművek kizárólag a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás rendezvényeihez és kommunikációjához, illetve a főtámogatónak és a díjfelajánlóknak a pályázathoz és kiállításhoz kapcsolódó kommunikációjához használhatók fel térítésmentesen. A pályaművek minden további, a rendezők által szervezett online vagy offline kiállítás és egyéb eseményen való felhasználásához a pályázó írásbeli beleegyezése szükséges.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust(szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Budapest, 2016. december 19.

Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Fotóriporterek Szakosztálya