Perenyei Mónika: Késleltetve, tűnődve (videó)

0

Ismét új előadás jelent meg a Budapest FotóFesztivál 2021 részeként, a Capa Központ által indított és támogatott online előadás-sorozatban.
Ezúttal Perenyei Mónika művészettörténész előadása tekinthető meg, a videó a közlemény alatt található!

Perenyei Mónika: Késleltetve, tűnődve

Az előadásban a pszichoanalízisnek a fotó- és filmelméletben befutott „karrierjét” vázolom fel, a freudi tanok és a fotóalapú képalkotás közti kölcsönhatás jelentős állomásainak bemutatásával. Szó lesz Sigmund Freud fotóérzékenységéről és az ezzel egyidőben keletkezett „optikai tudattalan” fogalmáról, a hetvenes években induló posztmodern fotóelméletről, és főleg Laura Mulvey „késleltetett mozi” (delayed cinema) cím alatt összegezhető kutatásairól. Mulvey közel félévszázadra visszatekintő filmelemző munkásságán keresztül (1975–től máig) megrajzolható az az ív, amelyben a pszichoanalízis egy ideológiákat leleplező politikai eszközből a percepció, az emlékezés és a képbefogadás tudattalan aspektusainak megértését segítő ismerettárrá válik. A mozgókép diktátuma alól újra felszínre kerül a fotografikus állókép, amely nemcsak az elmúlt visszatérésével kísért, hanem a befogadás szubjektív tényezőinek, például a személyes időtartamnak és élménymaradványoknak a felszabadulását is magával hozza. A freudi kísérteties fogalma, amely az élő és az élettelen közti átjárás kiváltotta borzongató érzésminőségre utal, a múzeumi tárgyak befogadására, az élettelen tárgyak megelevenítésének különféle módjaira is alkalmazható. Ezért az előadás gondolatmenete jobbára a befogadást, a nézés és nézettség állapotát képileg is megjelenítő alkotások, múzeum-fotográfiák és múzeum-filmek bemutatásán keresztül épül fel.

Perenyei Monika művészettörténész, a BTK Művészettörténeti Intézet munkatársa és az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény vezetője. 2002 és 2006 között a Vadnai Galéria művészeti vezetőjeként a kortárs művészeti színtéren szerzett meghatározó tapasztalatokat (műterem- és magángyűjtemény-látogatások, kiállításrendezés, műkereskedelem, művészeti vásárok) majd Kállai Ernő ösztöndíjasként műkritikusi tevékenységet folytatott. 2008-ban jelentős szerepe volt az OPNI (Lipótmező) művészeti gyűjteményének az MTA-ra költöztetésében, majd a gyűjtemény új működési programjának kialakításában és kultúrtörténeti jelentőségének ma is folytatott megismertetésében. Doktori fokozatát a Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programon (ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) szerezte. Kutatási területe az intermediális alkotógyakorlatok történeti alakulása, a pszichiátria vizuális reprezentációjának története, a fotó- és filmelmélet pszichológiai aspektusai.

A tükör. Pszichológia, analízis és fotográfia – a Capa Központ Gyógyír című kiállításához kapcsolódó online előadás-sorozat

A Capa Központ újra nyitását követően látható Gyógyír című csoportos fotográfiai kiállítás nyolc alkotója 2019 decemberében arra kapott felkérést, hogy a fotográfia médiumán keresztül keressen választ a következő kérdésekre: Milyen apró lépések segíthetnek az egyéneknek a mentális egészség megőrzésében és melyek az elképzelhető megoldások a kisebb-nagyobb közösségek, illetve a társadalom számára a krízis, a szorongás, a kiégés problémáiból való gyógyuláshoz? Röviden megfogalmazva a kérdést: hogyan legyünk jól? És milyen szerepe lehet mindebben a fotónak?

A kiállításon az válik láthatóvá, hogy a „jól lenni” dilemmájára az eltérő alkotói pozíciók által különféle fotográfiai koncepciók fogalmazódnak meg: a személyes történetek azonosulást kínálnak, különböző élethelyzetekből nézve pedig nemcsak balzsamként ható felismeréseknek, hanem további kérdések feltevésének is lehetőséget adhatnak.

Az A tükör. Pszichológia, analízis és fotográfia című online előadás-sorozat e kérdések elméleti aspektusait hivatott feltárni. Az online programra meghívott előadókat – Forgács Péter, Perenyei Monika, Gács Anna, Illés Anikó, Judy Weiser – arra kérem, hogy előadásaikkal reflektáljanak a fotográfia lélektani, önismereti, önéletrajzi vagy épp analitikus aspektusaira.

A videó-előadások 2021. március 29-től hétfőnként (március 29., április 5., április 12., április 19., április 26.) 18 órától a Capa Központ Facebook és Youtube csatornáján lesznek láthatók.

Gellér Judit kurátor