II. Ezüstkép Fotópályázat

0

A Falk Art Fórum a tavalyi fotópályázat sikerei után idén is megrendezi fotópályázatát, melynek címe:
II. Ezüstkép Fotópályázat.

A téma: A hét fő bűn.

Nevezni a 3000 Ft-os nevezési díj megfizetése és a nevezési lap kitöltése után papírképpel lehet, 2009. március 16. és 31. között.

Sajtóközlemény:

II. EZÜSTKÉP FOTÓPÁLYÁZAT

A pályázat célja továbbra is a kortárs fotóművészet népszerűsítése, a felfedezett és még felfedezésre váró fotográfusok bemutatása, valamint a Falk Art Fórum rendezvényén keresztül egy találkozóra invitálni a művészeket, a művészetkedvelőket, a műgyűjtőket és minden fotográfiairánt érdeklődőt. A rendezők ezúton is szeretnék felhívni a figyelmetafényképészetszerepérea kortárs művészetben, és a fotópályázattal támogatni a klasszikus hagyományokat megőrző fotóművészetet.

A pályázat kiírója:
FALK ART FÓRUM (a továbbiakban FAF) Antik és Modern Művészeti Fesztivál 1055 Budapest, Falk Miksa u. 18-20.

A pályázat témája:
A HÉT FŐBŰN (a kevélység, a fösvénység, a bujaság, a harag, a torkosság, az irigység és a restség)

Pályázati kategóriák (a képek elkészítésének technológiája szerint):
1. ANALÓG (analóg, analóg-analóg)
2. HIBRID (analóg-digitális, digitális-analóg, digitális-digitális)

Díjak:
Analóg kategória | Hibrid kategória | Különdíj
1. díj 110 000 Ft | 1. díj 110 000 Ft | 60 000 Ft
2. díj 60 000 Ft | 2. díj 60 000 Ft
3. díj 30 000 Ft | 3. díj 30 000 Ft

A rendező FAF a tavalyi pályázatról áthozott (nem kiosztott díjakat) 160.000 Ft-ot arra használja fel, hogy megemeli az idei díjakat, valamint különdíjat ad ki. A díjak ajándékutalvány formájában kerülnek kiosztásra.

Pályázati naptár:
Képek leadása: 2009. március 16-31.
Zsűrizés időpontja: 2009. április 1-6.

Nevezési díj:
3 000 Ft/pályázó (bruttó), melyet, a Trimly Kft. 10422142-52481013 számú számlájára kell átutalni vagy postai csekken befizetni.
A megjegyzésrovatba kérjük feltüntetni: „Fotópályázat nevezési díja”.

Nevezési lap:
Nevezési lap és a kísérőjegyzék az alábbi linkről tölthető le:
Letöltés Ezüstkép Fotópályázat!
Letöltés Ezüstkép Nevezési lap!

Pályázati anyag beadása:
A pályázati anyagot postai úton a Falk Art Fórum (FAF) 1055 Budapest, Falk Miksa u. 18-20. címre kell elküldeni.
A kép(ek) hátoldalán a következőket kérjük feltüntetni:
– pályázó jeligéje
– választott kategória
– kép címe
– sorozat esetén a sorszámot

A kitöltött nevezési lapo(ka)t, a nevezési díj befizetésétigazoló csekk másolatával együtt,különborítékban kell mellékelni. A borítékon csak a Pályázó jeligéje szerepelhet. A pályázati anyagot személyesen a Moró Antikvitás, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. (tel: 311-0814, 06-20-4541945) vagy Bujanovics Eduárdnál, a 1055 Budapest Falk Miksa u. 18-20. alatt lévő üzletekben, hétfőtől-péntekig 10-13 óráig lehet leadni. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a palyazat@falkart.hu címre lehet küldeni.

Pályázati feltételek:
1. Pályaműként csak olyan mű küldhető be, amely más pályázaton még nem vett részt.
2. Egy pályázó maximum 7 egyedi képpel és/vagy 2 sorozattal pályázhat.
3. Beadható képméret: min. 30×30, max. 50×70 cm. 4. A zsűri a kivitelezési technikára nem tesz kikötést, de reméli a hagyományos ezüst alapú papírképek minél nagyobb számú beérkezését.
5. A képeket, egy zárt borítékba helyezett kitöltött nevezési lappal és a kísérőlappal a határidő lejártáig (2009. március 31. 18 óra) kérjük beküldeni. A borítékra kérjük ráírni FAF Fotópályázat.
6. A határidő lejárta után érkező pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe.
7. A postázás, szállítás során bekövetkező sérülésekért, a rendező nem vállal felelősséget, ezért kérjük a pályázókat, fordítsanak figyelmet a képek védelmére!
8. A pornográf, gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy személyek vallási meggyőződését sértő képeket a zsűri automatikusan kizárja!
9. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok bemutatásával (kiállításával) okozott személyi és szerzői jogsértésnél a felelősség a beadó pályázót terheli, beleértve a jogsértés anyagi felelősségét is.
10. A résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban képeit térítésmentesen felhasználják.
A díjazott képek – külön díjazás nélkül – a rendező (FAF) tulajdonába kerülnek.
11. A rendező (FAF) vállalja, hogy a beérkezett – a zsűri által kiválasztott – pályaművekből kiállítást rendez a Haas Galériában a FAF 2009. április 18.-án tartandó rendezvényén.

A kiállítás május 09-ig tart. A kiállításra kerülő képek szerzőit a szervezők emléklappal ajándékozzák meg, melyet a kiállítás megnyitóján vehetnek át. A ki nem állított képeket a szerzők a Moró Antikvitásban Budapest, V. Falk Miksa u. 13.címen 2009. április. 30-ig vehetik át. Az el nem vitt képeket a rendező tovább nem tárolja.

A Zsűri tagjai:
Hász András – fotográfus, a zsűri elnöke
Tasnádi László – fotográfus, képzőművész
Szipál Márton – fényképész
Kolovratnik Krisztián – színművész
Berki Beáta – fényképész

A zsűri döntése szerint, a rendezők 2009. április 8-án, honlapjukon közzéteszik a díjazottakat és a kiállításra kerülő képek szerzőit, majd a Falk Art Fórum 2009. április 18-i rendezvényén eredményt hirdetnek és kategóriánként az első három helyezettet díjazásban részesítik.

A zsűri illetve a szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben a pályázatra beérkező anyag nem felel meg minőségi elvárásainak úgy díjakat nem oszt ki, és kiállítást sem szervez.

Minden pályázónak eredményes munkát kívánunk!