Fotózhatók a rendőrök

0

A Kúria – a mai nappal kihirdetve – hatályon kívül helyezte korábbi határozatát, mely a nyilvános helyen szolgálatot teljesítő személyek, így például a rendőrök képmásáról és a velük készült hangfelvételről rendelkezett. A korábbi határozat kimondta, hogy ezen személyek nem minősülnek közszereplőnek, így egyediesített (vagyis felismerhető) képmásuk csak engedélyükkel hozhatók nyilvánosságra.

A tavalyi év végén az Alkotmánybíróság megsemmisített egy, a fentieken alapuló fővárosi ítéletet, így a két jogalkotó szerv döntése között ellentmondás keletkezett.

A Kúria mai sajtóközleményében bejelentette, hogy az ellentmondást feloldva hatályon kívül helyezte a fentieket kimondó jogegységi határozatot, de fenntartotta a közszereplő fogalmával kapcsolatos korábbi álláspontját, vagyis a nyilvános helyen intézkedő rendőrök fotózására a közszereplők megörökítésére vonatkozó szabályok érvényesek.

A Polgári Törvénykönyv vonatkozó szakasza szerint: “Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”