Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíj 2020

0

Idén is megtartják a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat, amelyre a nevezéseket augusztus 1-től szeptember 12-ig várják.
A díjazottakat 500 ezer Ft ösztöndíjjal, 200 ezer Ft költségtérítéssel, valamint a fődíjast további 3 millió Ft nagydíjjal jutalmazzák.

Részletek a sajtóközleményben és a pályázat weboldalán olvashatók.

Sajtóközlemény:

Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíj 2020

Pályázati kiírás

A Capa-nagydíjat minden évben olyan, a fotográfia bármely ágában dolgozó alkotó kaphatja, aki szakmailag megalapozott múlttal rendelkezik és korábban kiemelkedő tehetségről tett tanúbizonyságot.
A Capa Központ az ösztöndíjak és a díj odaítélésével is hangsúlyozni szeretné elkötelezettségét a társadalmat gazdagító kreatív művek elkészülése mellett. Az ösztöndíjak és a díj az alkotók további fejlődését és jövőbeni kísérletezésének előmozdítását szolgálja.

A Capa-nagydíj 2020 elnyerése pályázathoz kötött, közvetlen jelölésre nincs mód. A díjra egyéni alkotók vagy kis létszámú (maximum öt fős) alkotócsoportok jelentkezhetnek. A pályázaton magyar vagy Magyarországon élő külföldi állampolgárok indulhatnak. Alkotócsoportok esetén a pályázók legalább fele kell, hogy megfeleljen ennek a feltételnek.
Pályázni már folyamatban lévő munkával és a munka befejezését felvázoló szinopszissal lehet, amely kitér a munka végső formájára, installálásának, bemutatásának tervezett módjára is. A pályázati anyag tartalmazhat ugyan korábban már bemutatott elemeket, de csak olyan pályamű díjazható, amely az ösztöndíj során az eredetitől eltérő koncepció szerint egy új művet hoz létre.

A pályázatra olyan dokumentarista indíttatású pályaműveket és szinopszisokat várunk, amelyek társadalmilag elkötelezett alkotói módokról tesznek tanúbizonyságot.
Olyan anyaggal nem lehet pályázni, amely a Capa Központ anyagi támogatásával jött létre vagy a munka egy korábbi fázisában a Capa Központ anyagi támogatásával már bemutatásra került. Nem díjazható olyan sorozat sem, amelynek jogán alkotója más alkotói ösztöndíjban részesül (például NKA, MMA, MFSZ vagy Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj).

A zsűri a pályázat első szakaszában három ösztöndíjast választ ki, akik a leadott szinopszisaik alapján egy éven át folytatják a már megkezdett munkát, majd erről beszámolnak a zsűrinek. (A zsűri egy pótpályázatot is kiválaszt, amelynek alkotója bármely ösztöndíjas objektív akadályoztatása esetén átveszi annak helyét az ösztöndíjasok között.) Ezek után, a pályázat második szakaszában a zsűri a három ösztöndíjas közül választja ki a nagydíjast.

A három ösztöndíjas megnevezése után az ösztöndíjasok a Capa-nagydíj pályázatára beadott és az ösztöndíj keretében készülő képeikkel más pályázaton nem indulhatnak és az ösztöndíj időszakában ezeket a munkákat nem publikálhatják egészen a nagydíj nyertesének bejelentéséig.
Az ösztöndíjasok az elkészült munkáikat a Capa Központban rendezett csoportos kiállításon személyesen, nyilvánosan és angolul mutatják be a zsűrinek a nagydíj átadása előtt. A kiállítás előállítási költségeire a Capa Központ fedezetet biztosít az ösztöndíj összegén felül.

Pályázati díjak
Az ösztöndíjasok 500-500 ezer forint ösztöndíjban és ezen felül 200-200 ezer forint, a beszámoló kiállításuk elkészítéséhez biztosított költségtérítésben részesülnek. A nagydíjas további 3 millió forintot vehet át.

Zsűri
Az ösztöndíjak és a díj odaítéléséről neves magyar és nemzetközi szakemberekből álló, öttagú, független zsűri dönt. A zsűri munkáját a titkár segíti, akinek szavazati joga nincs. A zsűrizés több – online és személyes részvételű – fordulóban, zártkörűen és angolul zajlik. A pályaművek – a zsűrizés teljes ideje alatt – nem anonimizáltak. Egy pályázat során az anyagokat két zsűri értékeli: a pályázat benyújtásakor az első zsűri kiválasztja a három ösztöndíjast, a következő évben pedig egy másik zsűri választja ki a három ösztöndíjasból a nagydíjast. Tehát minden zsűri az az évi pályázatok közül három ösztöndíjast, az előző évi három ösztöndíjas közül pedig nagydíjast választ.
A Capa-nagydíj zsűrijének tagjai 2019-ben:

Spengler Katalin, A zsűri elnöke
műgyűjtő, szakújságíró, szerkesztő

Arnis Balčus
fotográfus, az FK Magazine főszerkesztője; a Riga Photomonth igazgatója

Katharina Mouratidi
az f³ – freiraum für fotografie művészeti igazgatója

Bas Vroege
a Paradox alapítója és igazgatója

Petrányi Zsolt
művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének vezetője

A nevezés szabályai
2019. augusztus 1., csütörtök 08:00
A Capa-nagydíj 2020 pályázatok feltöltésének kezdete

2019. szeptember 12., csütörtök 23:59
A Capa-nagydíj 2020 pályázatok leadási határideje

2019. október 21., hétfő
A Capa-nagydíj 2019 három ösztöndíjasának nyilvános előadása

2019. október 22., kedd 18:00
A Capa-nagydíj 2020 első eredményhirdetése, a három ösztöndíjas megnevezése, valamint a Capa-nagydíj 2019 átadása (Robert Capa születésének 106. évfordulója alkalmából)

2020. október 21., szerda
A Capa-nagydíj 2020 átadása (Robert Capa születésének 107. évfordulója alkalmából)

A pályázatot két nyelven, magyarul és angolul, kizárólag elektronikus úton, a www.capa-nagydij.hu weboldalon lehet benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:
1. A pályázóra vonatkozó alapinformációkat:
adatokat, elérhetőségeket, fényképet – az állampolgárságot vagy lakhelyet igazoló dokumentumot a szervezők a pályázat teljes ideje alatt kérhetnek

2. A pályaműre vonatkozó információkat:
a már készülő munka bemutatását (képek, képsorozatok – kiegészítésként videók, videósorozatok, dokumentáció stb.)
szinopszist, projekttervet, amelyben a pályázó kifejti, hogy a készülő munkát hogyan kívánja befejezni, milyen végleges formát tervez a munka számára, hogyan tervezi installálni stb. (tartalmi kifejtés és ütemterv)

3. A pályázó munkásságának bemutatását:
részletes önéletrajzot
portfóliót, referenciamunkákat: minimum egy, maximum öt korábbi munka

A Capa Központ a díjazott műveket népszerűsíti. A Központ nem szerez szerzői jogot a készülő munkák felett, de korlátlanul használhat minden nyertes pályamunkát és az ahhoz kapcsolódó tartalmakat (fotókat, videókat, dokumentációt, könyvet stb.) a díjjal, annak népszerűsítésével, kommunikációjával stb. kapcsolatban és erre harmadik félnek is engedélyt adhat. A nagydíjat elnyerő pályázó vállalja, hogy a nyertes sorozat bármely formában történő nyilvános megjelenése esetén feltünteti a díjazás tényét a díj megnyerését követő öt évig.

A pályázat szabályainak, a formai követelmények vagy a határidők be nem tartása a pályázatból való kizárást vonhatja maga után. A leadott pályaművek tartalmáért az azt leadó pályázó viseli a teljes jogi felelősséget és annak minden következményét, amely lehet a pályázatból való kizárás is. A pályázat (ösztöndíj vagy díj) korábbi nyertesei nem vehetnek részt újra a pályázaton két évig. Ez nem vonatkozik a pótpályázat nyertesére. Nyertes alkotócsoportok tagjai más alkotócsoport tagjaként vagy egyéni pályamunkával újra indulhatnak a pályázaton

Technikai feltételek

A pályázatot két nyelven, magyarul és angolul, kizárólag elektronikus úton, a www.capa-nagydij.hu weboldalon lehet benyújtani.
Amennyiben korábban már indult az eContest rendszert használó pályázaton, nem kell újra regisztrálnia, korábbi belépési adatait használhatja ismét.
Kérjük, hogy a külön erre kijelölt mezőkön kívül máshol (pl. önéletrajz) ne adja meg személyes adatait!

a pályázóra vonatkozó információk:
egyéni pályázó esetén
név
fotó (minimum 1500 pixel hosszabbik oldal)
születés helye és ideje
állandó lakcím
értesítési cím
e-mail cím
telefonszám
mobiltelefonszám
állampolgárság (a pályázaton magyar vagy Magyarországon élő külföldi állampolgárok indulhatnak):
magyar állampolgár
külföldi állampolgár
tartózkodásának célja és időtartama – tartózkodás célját igazoló dokumentumot a szervezők a pályázat bármely szakaszában bekérhetnek a pályázóktól

alkotócsoport esetén
az alkotócsoport egészére vonatkozó információk
az alkotócsoport elnevezése
az alkotócsoport székhelye
az alkotócsoport e-mail címe
az alkotócsoport telefonszáma
az alkotócsoport tagjainak (maximum 5 fő) egyéni adatai (fontos: elsőként az alkotócsoport vezetőjének adatait kell feltüntetni, aki szavatol az összes adat hitelességéért)
A pályázaton magyar vagy Magyarországon élő külföldi állampolgárok indulhatnak. Alkotócsoportok esetén a pályázók legalább fele vagy többsége kell, hogy megfeleljen ennek a feltételnek.
a pályaművet: a már készülő munka bemutatása (képek, képsorozatok – illetve kiegészítésként videók, videósorozatok, dokumentáció stb.), összesen maximum 20 tétel, amely tartalmazza:
a pályamű címe (maximum 150 karakter szóközökkel nyelvenként) és leírása (maximum 1000 karakter szóközökkel nyelvenként) – itt arról érdemes írni, ami már látható és elkészült a beadott anyagból
JPG formátumú képeket
minden kép külön elemnek számít
a kép címe, ha van (maximum 150 karakter szóközökkel nyelvenként) és képszövege, ha van (maximum 600 karakter szóközökkel nyelvenként)
alkotócsoportok esetén a konkrét mű szerzőségét a képszövegben lehet jelezni
egy fájl vagy egy fotót vagy egy képpárt tartalmazhat
a feltöltendő képek hosszabbik oldalának – képpároknál együttesen – minimum 2000 és maximum 6000 pixel közé kell esnie, különben a rendszer nem engedi a fájlt feltölteni

videók esetén:
minden videó külön elemnek számít
a videó címe (maximum 150 karakter szóközökkel nyelvenként) és leírása (maximum 600 karakter szóközökkel nyelvenként)
alkotócsoportok esetén a konkrét mű szerzőségét a képszövegben lehet jelezni
egy videó maximális hossza 10 perc lehet
a videót kiváló minőségben fel kell tölteni a Youtube vagy a Vimeo videómegosztó portálra és a videó linkjét kell a pályázati adatlapon megadni; a videó hozzáférhetőségét a pályázat teljes ideje alatt a pályázó felelőssége biztosítani
a pályamunka törzsanyagát a képek, képsorozatok kell képezzék, a videók, videósorozatok és a dokumentáció ezeket egészítheti ki

PDF formátumú dokumentációt:
a dokumentáció címe (maximum 150 karakter szóközökkel)
a dokumentáció szövegen kívül csak a már feltöltött képekre vagy videókra utaló indexképeket tartalmazhat
nyelvenként maximum 2-2 A4-es oldal vagy 5000 karakter szóközökkel
a pályamunka törzsanyagát a képek, képsorozatok kell képezzék, a videók, videósorozatok és a dokumentáció ezeket egészítheti ki
szinopszist, projekttervet: amelyben a pályázó kifejti, hogy a készülő munkát hogyan kívánja befejezni (tartalmi kifejtés és ütemterv) – itt arról érdemes írni, ami még nem látható, csak ezután, az ösztöndíj elnyerése esetén készül majd el
nyelvenként maximum 6000 karakter szóközökkel

részletes önéletrajzot
szöveges mező (nincs karakterszám-korlátozás)

portfóliót: maximum öt korábbi munka – képek, képsorozatok, videók, videósorozatok, dokumentáció stb., munkánként maximum 20, mindösszesen maximum 60 tétel, amely tartalmazhat:
munkánként címet (maximum 150 karakter szóközökkel) és leírást (maximum 1000 karakter szóközökkel)
JPG formátumú képeket
minden kép külön elemnek számít
a kép címe, ha van (maximum 150 karakter szóközökkel nyelvenként) és képszövege, ha van (maximum 600 karakter szóközökkel nyelvenként)
alkotócsoportok esetén a konkrét mű szerzőségét a leírásban lehet jelezni
egy fájl vagy egy fotót vagy egy képpárt tartalmazhat
a feltöltendő képek hosszabbik oldalának – a képpároknál együttesen – minimum 2000 és maximum 6000 pixel közé kell esnie, különben a rendszer nem engedi a fájlt feltölteni

videók esetén:
minden videó külön elemnek számít
a videó címe (maximum 150 karakter szóközökkel nyelvenként) és leírása (maximum 600 karakter szóközökkel nyelvenként)
alkotócsoportok esetén a konkrét mű szerzőségét a leírásban lehet jelezni
egy videó maximális hossza 10 perc lehet
a videót kiváló minőségben fel kell tölteni a Youtube vagy a Vimeo videómegosztó portálra és a videó linkjét kell a pályázati adatlapon megadni; a videó hozzáférhetőségét a pályázat teljes ideje alatt a pályázó felelőssége biztosítani
a pályamunka törzsanyagát a képek, képsorozatok kell képezzék, a videók, videósorozatok és a dokumentáció ezeket egészítheti ki

PDF formátumú dokumentációt:
a dokumentáció címe (maximum 150 karakter szóközökkel)
a dokumentáció szövegen kívül csak a már feltöltött képekre vagy videókra utaló indexképeket tartalmazhat
nyelvenként maximum 2-2 A4-es oldal vagy 5000 karakter szóközökkel
a pályamunka törzsanyagát a képek, képsorozatok kell képezzék, a videók, videósorozatok és a dokumentáció ezeket egészítheti ki

A pályázat kiírója vagy a zsűri a benyújtott pályázati anyag eredeti fájljait és más eredeti dokumentumait a pályázat bármely szakaszában bekérheti.