10% kedvezménnyel vásárolhatsz F bajonettes Nikon objektíveket!

0

Őszi objektív vásárlási akciót hirdetett a Nikon, amely a mai naptól 2020. szeptember 30-ig él.
A promócióban minden új, eredeti, hivatalos importőrtől származó F bajonettes Nikkor objektív részt vesz, kivételt csak a szettben kínált, DSLR-ek mellé csomagolt objektívek képeznek.
Az akció a Nikon webáruházára és a promócióban részt vevő üzletekben érvényesíthető, vásárlónként maximum 3 objektívig.

További részletek a promóció weboldalán olvashatók:
Nikon objektív promóció

Vásárolja meg azt az F-bajonett optikát, amire mindig is vágyott
10 % KEDVEZMÉNY AZ ÖSSZES DSLR OBJEKTÍVRE

Az ajánlat 2020.09.17.-2020.09.30. között érvényes a Nikon webáruházban és a promócióban résztvevő viszonteladó partnereknél a készlet erejéig.

1. A PROMÓCIÓ

A Nikon CEE GmbH Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Gizella út 51-57. Cg.01-17-001030, a továbbiakban: Szervező) mint szervező meghirdeti a jelen feltételek szerinti promóciót.

2. A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ FELEK

A Promócióban a Szervező honlapján közzétett viszonteladói (a továbbiakban: Viszonteladó), illetve a Szervező webáruháza, mint eladó vesz részt.

A Promócióban vevőként jogosult továbbá minden fogyasztónak minősülő (Ptk. 8:1 § (1) 3. pont) cselekvőképes természetes személy, gazdasági társaság részt venni a jelen feltételek szerint (a továbbiakban: Résztvevő). A Promócióban nem vehetnek részt viszonteladók, kereskedők.

3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE A FELEK KÖZÖTT

3.1

A Promócióban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten, fenntartások és minden külön jognyilatkozat megtétele nélkül elfogadja a Promóció jelen, továbbá a Viszonteladó vásárlásra irányadó szerződéses feltételeit.

3.2

A szerződéses jogviszony a Résztvevő és a Viszonteladó, a Szervező webáruházában történő vásárlás esetén pedig a Résztvevő és a Szervező között jön létre a Promócióban szereplő termék megvásárlásával.

3.3

A jogviszonyra egyebekben a Viszonteladó, illetve a Szervező webáruházában történő vásárlás esetén a Szervező vonatkozó szerződéses feltételei irányadóak.

4. A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

4.1

A Résztvevő akkor jogosult a Promócióban meghatározott 10% kedvezményre, ha a Viszonteladótól (akár annak üzletében, akár webáruházában) vásárol a Promócióban résztvevő olyan Nikon terméket számlával/vásárlást igazoló blokkal vagy nyugtával, amelyeket a Szervező hozott Magyarországon kereskedelmi forgalomba a termék csomagolásán feltüntetettek szerint. A vásárlásra a promóciós időszakban kerül sor és a vásárlást követően nem él a vásárlástól való elállás jogával.

4.2

A kedvezmény csak szóló, F-bajonett objektívek vásárlása esetén vehető igénybe A Promócióban résztvevő termékek listája itt található:

https://www.nikon.hu/hu_HU/product/nikkor-lenses

A promóció nem érvényesíthető a szettben (a Szervező által fényképezőgéppel együtt csomagolt) forgalomba hozott objektívek vonatkozásában.

4.3

A Promócióban csak és kizárólag új, eredeti, a Nikon CEE GmbH Magyarországi Fióktelepe által forgalomba hozott, a Viszonteladóknál vásárolt és a fentiekben felsorolt Nikon termékek vásárlásával lehet részt venni. Használt, felújított, átalakított, hamisított, vagy hamisítottnak látszó és a Nikon cégcsoport szellemi tulajdonjogait bármiféle módon sértő termékek, más országban vagy nem a Szervező forgalmazásában értékesített termékek, vagy a Promócióban nem résztvevő üzletekben vásárolt termékek nem vehetnek részt a Promócióban.

4.4

A Promóció a készlet erejéig érvényes. A Szervező nem vállal felelősséget azért, hogy ha a promóciós Viszonteladók a Promóciós Időszak alatt nem teljesítik a Promóciós Termékekre vonatkozó rendeléseket.

4.5

A viszonteladó vásárolt termékenként egy promóciós igényt érvényesíthet. Egy Résztvevő vásárlásonként legfeljebb három optikára veheti igénybe a kedvezményt. A szettben vásárolt F-bajonett objektívekre nem érvényesíthető a kedvezmény.

5. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

5.1.

A promóciós vásárlási lehetőség időtartama 2020. szeptember 17. 00.00 órától 2020. szeptember 30. 23:59 óráig tart közép-európai idő szerint.

6. A PROMÓCIÓ MENETE

6.1

A Résztvevő a Promóció ideje alatt a jelen feltételek 4.2. pontjában meghirdetett termékek vásárlásakor az eredeti vételárból a bruttó kedvezmény mértékében részesül.

6.2

A Promócióban résztvevő Viszonteladók listáját a Szervező közzéteszi a promóciós weboldal-on (www.nikon.hu/promocio). Amennyiben újabb Viszonteladó csatlakozik a Promócióhoz, arról a Szervező a promóciós weboldalon tájékoztatja a Résztvevőket.

7. INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓL

A Promócióról részletes információk a www.nikon.hu/promocio oldalon érhetők el. A Résztvevők a Promócióval kapcsolatos további információt és segítséget, ideértve a részletes szabályzat ismertetését is a marketing.hu@nikon.com ügyfélszolgálati e-mail címen kaphatnak.

8. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

8.1

A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért.

8.2

A Promóciót a Szervező tőle független, szerződéses Viszonteladóin keresztül valósítja meg. Erre tekintettel a Szervezőt nem terheli felelősség azért, ha egy adott promócióban résztvevő Viszonteladó a Promócióban résztvevő készüléket nem tart készleten.

9. ELLENŐRZÉS

A Szervező a Promócióval kapcsolatos gyanú felmerülése esetén jogosult a Résztvevő számláját bekérni a Viszonteladótól a vásárlás ellenőrzése érdekében. A Résztvevő személyiségi jogainak biztosítása érdekében a Viszonteladó a számlát anonimizálva adja át a Szervező részére. A Szervező a számlát kizárólag szakmai titoktartásra kötelezett személyek részére adja át a gyanú kivizsgálása érdekében. A Szervező adatvédelmi szabályzata a www.nikon.hu oldalon elérhető.

10. A JELEN SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Szervező fenntartja a jelen Feltételek módosításának jogát bármikor és bármilyen okból. A módosításról a Szervező a promóció weboldalán keresztül értesíti a Résztvevőket. A módosítás a módosított Feltételek közzétételével lép hatályba. A Résztvevők a módosítással kapcsolatban a Promócióban való részvétellel kifejezetten lemondanak minden esetleges igényükről és követelésükről.