ARC plakát pályázat 9.

0
10

Többféle kategóriában lehet nevezni az ARC 9. plakát pályázatán. A díjak között értékes nyeremények is megtalálhatók.

Sajtóközlemény:

ARC Plakát pályázat 9.

Plakát pályázati kiírás
“Hol a boldogság mostanában?” – sóhajtott fel Petőfi a távoli múltban.
“Don’t worry, be happy!” – sulykolja a sláger, egyetemes boldogságra szólítva fel az ezredforduló gyermekeit.

Hogy “hol”?
Felé igyekeznek az emberiség egyetemes jótevői, a vallásalapítók és a népvezérek. Rá vár a lány a pályaudvar forgatagában és felé igyekszik az útmenti stoppos, habár tudják, az kultúrákon és földrészeken át változatlan. Egyesek a lemondásban, mások a birtoklás örömében remélik megtalálni. Ők hiszik hogy megtalálták, mi tudjuk, hogy elvesztettük. Ám a jó útra lelni már félsiker. Míg egyesek illúziónak gondolják és kiváltságnak, mások a hétköznapok valóságában találnak rá – nap mint nap.

“Boldogság”
Alakváltó káprázat? Vagy évezredek távlatában is változatlan? Sohasem elérhető? Vagy minduntalan körülöttünk létező? Vegytiszta filozófia, önfeltáró líra, avagy mindennapi félszavainkban rejtőzködő gondolat? Akit megérintett, egyszerű dolgokat mesélt róla: betölti a testet és lelket, ha elmúlik a fájdalom, szertefoszlik a félelem vagy véget ér a magány. Ott dereng egy napsütéses reggel csöndjében, megbújik társad ölelésében, felragyog gyermeked kacagásában.

“Mostanában”
Vajon napjainkban bonyolultabb lett? Rejtőzködőbb? Ritkább? Vagy éppen túl könnyen elérhető, megvásárolható élvezet? Az ezredforduló széles választékát kínálja a boldogságnak: kapszulákba csomagolt boldogság-granulátumot, virtuális kielégülést nyújtó örömöket, hibátlanra csiszolt szépséges testeket, erőt sugárzó eszméket. A “Nagy Testvér” sugallata szerint mindez lábaid előtt hever, s ha mégsem lettél maradéktalanul boldog – az csak a te hibád.

Lázadj a boldogtalanság ellen!
Vajon szükségszerű Magyarországon a boldogtalanság, az általános búskomorság? Lázadj a megszokások panaszkultúrája, a negatív közérzület ellen! Beszélj a múltról és a jelenről, beszélj a bennük rejlő szépségről is!
“Hol a boldogság mostanában?” Petőfinek egykor egyértelmű válasza volt: “Barátságos meleg szobában.” Ám ez csak egy válasz a végtelen számú lehetséges közül.
Ha látod eltvélyedéseinket, ha érzed a boldogság hiányát, ha tudod a felé vezető utat, ha ismered búvóhelyét, ha érezted már érintését – küldj egy képet róla!
Tedd közszemlére a tévútakat, pellengérezd ki a hamis prófétákat, és tedd közkincsé alakját, a pillanatot vagy a helyet, ahol jelen van!
A pályázat a vélemény-nyílvánítás szabadságát kínálja fel, ezért bármilyen témával pályázhatsz! Használd ki, hogy az ARC olyan fórum, ahol – akár megtartva, akár elvetve a plakát műfaji kereteit – megkötések és korlátozások nélkül hagyhatsz nyomot!
Az alábbiakban az ajánlott társadalmi témák olvashatók.

Társadalmi tárgyú pályázati témák

Környezetvédelem
Az ARC ajánlásával

Kell, hogy legyen terv
Megmásíthatatlan tény, hogy Földünk időjárása példátlanul gyors ütemben változik. A jelenségért az üvegházhatás felelős, az üvegházhatásért pedig mi, akik nagyüzemben gyártjuk az üvegházhatású gázokat. Ördögi kör ez, amiből kilépni csak lemondásokkal, megszorításokkal lehet.
Plakátterveden készítsd el:
– A magad B tervét. Tegyél javaslatot hogyan lehet az élet különböző területein úgy gazdálkodni a Föld erőforrásaival, hogy holnapra is maradjon belőlük. Legyen akár energetika, vízgazdálkodás, mezőgazdaság, közlekedés.
– Vagy a magad C tervét. Hogyan fogsz alkalmazkodni az átalakult körülményekhez, ha az év miden napján forróság lesz, ennek következtében pedig elsivatagodás? Ha vízkészleteink elapadnak, a mezőgazdaság hanyatlik, és az állatvilág pusztulásra ítéltetik?

Szolidaritás
Témagazda: DemNet (http://www.demnet.org.hu) és Globalance csoport (http://www.globalance.hu)
A http://www.globalance.hu -t azon civil szervezetek munkatársai hozták létre, akik kiemelten fontosnak tartják, hogy a globális szolidaritás és a nemzetközi fejlesztés fogalma és gyakorlata minél szélesebb körben alapismeretté, mindennapi életünk szerves részévé váljon. Ehhez egyaránt mélyíteni kell érzékenységünket, és szélesíteni tudásunkat. Magyarország immáron a legfejlettebb (leggazdagabb) világhoz tartozik, és ez nem csak lehetőségekkel, hanem felelősséggel is jár. Tapasztalataink szerint azonban, a fejlődő világ felemeléséért érzett felelősség idehaza igen alacsony szinten van, s a segítségnyújtásra való hajlandóság is csak kivételes természeti katasztrófák esetében, alkalmilag, a mélyebb tájékozódás igénye nélkül történik. Ezért arra kérünk, plakátodon fogalmazz meg lehetséges válaszokat az alábbi kérdésekre:
– Hogyan függ össze a világon a szegény és gazdag országok helyzete?
– Hogyan függ össze a szegénység a klímaváltozással?
– Mit tehet Magyarország a világ szegénységének csökkentése érdekében?
– Mit jelent számodra a globális felelősségvállalás?
– Milyennek képzeled az ideális nemzetközi együttműködést?
– Hogyan köti össze a VÍZ a világot?

Nőkszava
Közérdekű Konzultáció Közügyekről
Témagazda: Partners Hungary Alapítvány (http://www.partnershungary.hu)
A nők szava
Minden ember egyenlő. Sőt, a férfiak még a nőknél is egyenlőbbek. Mit gondolsz, a rendszerváltást követő demokratikus átalakulás után majd 20 évvel, miért csak egytizede nő a parlamenti képviselőinknek? És az azonos munkakörben dolgozó férfiak miért keresnek többet, mint az ugyanolyan pozícióban dolgozó nők? Ha egyenlőek vagyunk, miért van kisebb esélye egy nőnek vezetői pozíciót betölteni, mint egy férfinek? Ha van válaszod, megoldásod, javaslatod a felvetett kérdésekre, öntsd vizuális formába!
Ne csak a lépcsőházban mondd meg a frankót!
Hallathatod a hangodat a téged érintő társadalmi kérdésekben? Elmondhatod véleményed, és az eljut a megfelelő helyekre? Ha van tuti tipped, hogyan lehet civilként befolyásolni a döntéshozókat, ne szerénykedj, népszerűsítsd ötletedet plakáton! Tegyél hozzá a részvételi demokrácia kultúrájának megteremtéséhez Magyarországon!

Alábbiakban az ajánlott ARC+ témakörök olvashatók.
ARC+

Friss és ropogós képregény
Témagazda: Blikk
Készíts 3-4 kockás képregényt, amely aktuális hírt dolgoz fel! A képregény témája legyen olyan, amely mindnyájunkat érint és a napi politika vagy közélet ügyeihez kötődik. E pár kockában egyszerű és világos üzeneteket várunk, közös ügyeink közérthető de humoros és szatírikus formában való megjelenítését. A pontos formátumot lásd a technikai feltételek c) pontjánál.
Díjazás: A nyertes pályázat alkotója egy éves szerződést írhat alá hírek, aktualitások napi szinten való képregény formájú feldolgozására, amelyeket a Blikk közzétesz.

Zene – tánc – kép plakát pályázat
Témagazda: Nokia
Zene és tánc egymásból fakad. A hangkeltés ritmikus mozdulat, a tánc térbe írt zene. A kép a rajzoló kéz kifejező mozgásából ered, a szín pedig láthatóvá tett muzsika. Zene, tánc és kép kapcsolatát nap mint nap mimagunk is átéljünk: ahogy zenehallgatás közben ösztönösen mozdul a test, ahogy a hangok képek folyamát hívják elő tudattalatinkból, ahogy táncoló kedvesünk mozdulatát rögzíti emlékezetünk villanófénye.
Mindhárom összeköt bennünket: a közös élmény, a közös mozdulat, a közös látvány. Beszélünk, üzeneteket küldünk általuk. Ahogy összeköt bennünket napjaink közösségi kommunikációjának legfontosabb eszköze, a mobiltelefon is. A Nokia új generációs készülékei éppen ezt az új közösségi élményt szolgálják azzal, hogy általuk a zene, tánc és kép leöltése helytől s időtől függetlenül lehetséges.
Engedd hát szabadjára fantáziádat: mutasd meg kedvenc zenéd képeit, formálj képet a táncodból! A ritmus öröme, a dinamika lendülete ugyanaz. Mutasd meg, hogy zene, tánc és kép között nem létezik határvonal: tedd láthatóvá, amit hallgatsz – mutasd meg, amire mozdulsz!
A pályamunkákat óriásplakát formátumban várjuk a technikai feltételek a) pontjában leírtaknak megfelelően.

Díjazás: 1 db N95 8GB készülék Pályázati feltételek

Jogi és személyi feltételek:
– Érvényesen pályázhat minden 18. életévét betöltött természetes személy.
– 18. életévét be nem töltött természetes személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.
– Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
– Pályázhatnak jogi személyek is.
– Pályázni csoportosan is lehet; egy pályázó legfeljebb egy csoportban szerepelhet. Aki csoportban szerepel, egyénileg is pályázhat. Csoportos pályázat benyújtása esetén a csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a pályázat kiírója.
– A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

Pályamunkák beadásának feltételei:
– A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó a pályamunka on-line feltöltésekor kijelenti, a pályamunkájáról, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
– Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
– Az érvényes pályázat feltétele a http://www.arcmagazin.hu weboldalon való pályázói regisztráció és a pályázati anyag megfelelő formátumban való feltöltése.
– Amennyiben a feltöltött pályamunka részét képezi létező termék vagy létező jogi személy jogilag védett márkajelzése, logója vagy bármely más arculati eleme, a pályázat érvényességének feltétele az adott márka, logó vagy arculati elem jogtulajdonosának írásos hozzájárulása.
– A pályázat kiírója különbséget tesz létező termék fiktív reklámja és létező termék bújtatott reklámja között. Amennyiben a pályamunka bújtatott reklámnak minősül és a zsűri beválasztja a kiállítandó alkotások közé, a plakát tényleges kiállításának feltételeiről a pályázónak, az érintett márka jogtulajdonosának és a pályázat kiírójának tárgyalás keretében meg kell egyeznie.

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályamunka benyújtása elektronikusan, a http://www.arcmagazin.hu weboldalon történik.
– A pályázónak mindenekelőtt regisztrálnia kell a fent említett weboldalon.
– Az adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát a következő pontban felsorolt technikai feltételeknek megfelelően.
– Amennyiben a pályázó szükségét érzi a pályamunkához készíthet egy leírást (rtf vagy doc formátumban).
– Háromnál több pályázat nevezése esetén, kérjük a nevezés díját rózsaszín postai csekken befizetni (ARC Kft. 1022 Budapest, Tövis u 1/B címre) és a csekk másolatát postai úton eljuttatni.
– Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
– Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban és azt követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék!
– A zsűrizést követően értesítjük pályázóinkat arról, hogy bekerült-e pályamunkájuk a kiállítandó alkotások közé. Amennyiben igen, a pályázónak fel kell töltenie a pályamunka nagyfelbontású anyagát a fent említett módon.

Technikai feltételek
A pályaműveket két formátumban lehet elkészíteni: óriásplakát (504×238 cm) és álló A0-ás plakát (84×118 cm) méretben.
Az A0-ás plakátokat a MAHÍR Cityposter Kft. jóvoltából hirdetőoszlopokon állítjuk ki.
A pályamunkákat az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni.

a) Óriásplakát méret:
– A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, RGB, 1429 pixel x 675 pixel (= 504 mm x 238 mm, 72 dpi) PC/Mac formátumban kell feltölteni.
– Az óriásplakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 504 mm x 238 mm (+ 2 mm-es kifutó körben) méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 300 DPI, CMYK.
– Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

b) A0-ás méret:
– A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, RGB, 238 pixel x 334 pixel (= 84 mm x 118 mm, 72 dpi) PC/Mac formátumban kell feltölteni.
– Az A0-ás plakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 84 mm x 118 mm (+ 1 mm-es kifutó körben) méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 600 Dpi, CMYK.
– Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

c) ARC+ képregény pályázat technikai paraméterei:
– A 3 vagy 4 képkockából álló képregény 504 x 119 cm-es méretben fog megjelenni a kiállításon.
– A pályamunkát JPG file, RGB, 1429 pixel x 337 pixel (= 504 mm x 119 mm, 72 dpi) PC/Mac formátumban kell feltölteni.
– Az óriásplakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 504 mm x 119 mm (+ 2 mm-es kifutó körben) méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 300 DPI, CMYK.
– Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

Részvételi díj
– Természetes személyek részére az első három pályamunka benyújtása díjmentes. További pályamunkák nevezési díja darabonként 6000 Ft + áfa. (7200 Ft). Kérjük a nevezés díját rózsaszín postai csekken befizetni (ARC Kft. 1022 Budapest, Tövis u 1/B címre) és a csekk másolatát postai úton eljuttatni.
– Jogi személyek esetében a nevezési díj pályaművenként 130 000 Ft + áfa. (156 000 Ft). A nevezési díjat csak abban az esetben kell a cégnek befizetnie, ha a zsűri a pályamunkát beválogatta és az alkotás bekerül a Kiállítás anyagába.

Határidő

A pályázatok leadási határideje: 2008. június 27.
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Értékelés, Díjazás
Értékelés – Zsűrizés
– A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai az érintett szakmák, diszciplínák képviselői (pl.: reklám, művészet, társadalom tudományok, kritika, civil szféra).
– A zsűritagok névsorát az ARC honlapján tesszük közé, június folyamán.
– A pályázat kiírói felhatalmazzák a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján tetszésük szerint válasszanak be vagy hagyjanak ki pályamunkákat a kiállítandó művek közül, valamint tetszésük szerint ítéljék oda a meghirdetett díjakat.

Díjak
A zsűri a 1. 2. 3. és borzdíj nyertesét az összes beérkező plakát pályázói közül választja ki. Ezen felül a társadalmi témák kategóriában is díjazza a legjobb alkotást, illetve azon belül a Nőkszava témákra beérkező plakátok közül is nyertest hirdet.

1. díj – Fődíj
– Bruttó 150 000 forint
– Vista által felajánlott repülőjegy (két fő részére reptéri illetékkel).
– Egy NOKIA 5310 Típusú készülék a NOKIA felajánlásával
– Értékes távközlési eszközök a Magyar Telekom felajánlásával
– 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Bioritmus felajánlásával
– 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Biopont felajánlásával
– 4 hónapra szóló borcsomag a Bortársaság felajánlásával
– 1 pár Crocs papucs az Overland felajánlásával
– 1 db 10 000 Ft értékű Forma vásárlási utalvány a Forma felajánlásával
– 1 db ARC molinóból készült egyedi táska a Heart’n Roll felajánlásával
– 1 éves ELLE Magazin előfizetés
– Nagy kreatív könyv
– A nyertes plakát 3 példányban megjelenik az MKRSZ (Magyar Közterületi Reklámszövetség) vagy a MAHIR Cityposter által biztosított plakátfelületeken

2. díj
– Bruttó 100 000 forint
– Egy NOKIA 5310 Típusú készülék a NOKIA felajánlásával
– Értékes távközlési eszközök a Magyar Telekom felajánlásával
– 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Bioritmus felajánlásával
– 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Biopont felajánlásával
– 4 hónapra szóló borcsomag a Bortársaság felajánlásával
– 1 pár Crocs papucs az Overland felajánlásával
– 1 db 10 000 Ft értékű Forma vásárlási utalvány a Forma felajánlásával
– 1 db ARC molinóból készült egyedi táska a Heart’n Roll felajánlásával
– 1 éves ELLE Magazin előfizetés
– Nagy kreatív könyv
– A nyertes plakát 3 példányban megjelenik az MKRSZ (Magyar Közterületi Reklámszövetség) által biztosított plakátfelületeken

3. díj
– Bruttó 50 000 forint
– Értékes távközlési eszközök a Magyar Telekom felajánlásával
– 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Bioritmus felajánlásával
– 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Biopont felajánlásával
– 4 hónapra szóló borcsomag a Bortársaság felajánlásával
– 1 pár Crocs papucs az Overland felajánlásával
– 1 db 10 000 Ft értékű Forma vásárlási utalvány a Forma felajánlásával
– 1 db ARC molinóból készült egyedi táska a Heart’n Roll felajánlásával
– Nagy kreatív könyv
– A nyertes plakát 3 példányban megjelenik az MKRSZ (Magyar Közterületi Reklámszövetség) vagy a MAHIR Cityposter által biztosított plakátfelületeken

Díj társadalmi kategóriában
– Értékes távközlési eszközök a Magyar Telekom felajánlásával
– 30.000 forint értékű vásárlási utalvány a Bioritmus felajánlásával
– 30.000 forint értékű vásárlási utalvány a Biopont felajánlásával
– Borcsomag a Bortársaság felajánlásával
– 1 pár Crocs papucs az Overland felajánlásával
– 1 db 10 000 Ft értékű Forma vásárlási utalvány a Forma felajánlásával
– 1 db ARC molinóból készült egyedi táska a Heart’n Roll felajánlásával
– 1 éves ELLE Magazin előfizetés
– Nagy kreatív könyv
– A nyertes plakát 3 példányban megjelenik az MKRSZ (Magyar Közterületi Reklámszövetség) vagy a MAHIR Cityposter által biztosított plakátfelületeken

Díj társadalmi kategóriában – Nőkszava témákban
– Bruttó 50 000 forint
– Értékes távközlési eszközök a Magyar Telekom felajánlásával
– 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Bioritmus felajánlásával
– 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Biopont felajánlásával
– Borcsomag a Bortársaság felajánlásával
– 1 pár Crocs papucs az Overland felajánlásával
– 1 db 10 000 Ft értékű Forma vásárlási utalvány a Forma felajánlásával
– 1 db ARC molinóból készült egyedi táska a Heart’n Roll felajánlásával
– 1 éves ELLE Magazin előfizetés
– Nagy kreatív könyv
– A nyertes plakát 3 példányban megjelenik az MKRSZ (Magyar Közterületi Reklámszövetség) vagy a MAHIR Cityposter által biztosított plakátfelületeken

Közönségdíj
– Vista által felajánlott európai városlátogatás (két fő részére szóló repülőjegy és szállás két éjszakára, reptéri illetékkel. Szállás: 2 ágyas 3*-os kategóriában.
– Értékes távközlési eszközök a Magyar Telekom felajánlásával
– 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Bioritmus felajánlásával
– 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Biopont felajánlásával
– Borcsomag a Bortársaság felajánlásával
– 1 pár Crocs papucs az Overland felajánlásával
– 1 db 10 000 Ft értékű Forma vásárlási utalvány a Forma felajánlásával
– 1 db ARC molinóból készült egyedi táska a Heart’n Roll felajánlásával
– 1 éves ELLE Magazin előfizetés
– Nagy kreatív könyv
– A nyertes plakát 3 példányban megjelenik az MKRSZ (Magyar Közterületi Reklámszövetség) vagy a MAHIR Cityposter által biztosított plakátfelületeken

Borz díj A Borz díj egy olyan, amelyet a zsűri immár második alkalommal ítél oda annak az alkotónak, aki a berögzült sémákból kilépve a legkedélyborzolóbb, legpimaszabb pályaművet küldte be.
– GARMIN Nüvi 200 GPS navigációs rendszer az Insomnia Reklámügynökség felajánlásával
– Értékes távközlési eszközök a Magyar Telekom felajánlásával
– Borcsomag a Bortársaság felajánlásával
– 1 pár Crocs papucs az Overland felajánlásával
– 1 db 10 000 Ft értékű Forma vásárlási utalvány a Forma felajánlásával
– 1 db ARC molinóból készült egyedi táska a Heart’n Roll felajánlásával
– Nagy kreatív könyv
– A nyertes plakát 3 példányban megjelenik az MKRSZ (Magyar Közterületi Reklámszövetség) által biztosított plakátfelületeken

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:
– A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá az évente a pályaművekből rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltűntetése mellett.
– A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a kiállítások keretében, továbbá a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében.
– A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyvalakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. Mivel a kiállítás nonprofit jellege folytán a kiírónak főszabály szerint nem hoz bevételt, a pályázó a díjazásról lemond.
– A pályázatra benevezett pályaművek további, azaz már nem nonprofit jellegű felhasználásával kapcsolatban a pályázó és a pályázat kiírója megállapodást kötnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között megosztják.
– A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
A borz díjat idén az ARC és az Insomnia Reklámügynökség közösen adja át:A fent említett díjakon túl, a pályázók között támogatói díjak is kiosztásra kerülhetnek.
A díjak tartalmazzák a járulékok és adók összegét.

Díjátadás
A díjátadásra a megnyitó napján kerül sor, 2008. augusztus 28-án este a Felvonulási téren.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.
További információ: telefonon a 345-0452-es telefonszámon kérhető.