Eneloop európai fényképes kihívás

0

A Panasonic fotópályázatot hirdet, amelyen a téma a tavasz.

Nevezni egyetlen fényképpel lehet, melyet regisztráció után a fotópályázat weblapján tölthet fel a pályázó.

A pályázaton egy első helyezettet és országonként két további díjazottat választanak. Az első helyezett egy Panasonic DMC-GM5 tükör nélküli cserélhető objektíves fényképezőgépet, az országos díjazottak pedig két csomag (8 darab) Eneloop akkumulátort és hozzá CC16 típusú töltőt nyernek. Ezen felül a nyertes fotóhoz kapcsolódóan 5.000 euró támogatást kap egy, a feltöltő által kiválasztott szervezet, valamint szintén 5.000 euró támogatáshoz jut a szavazók körében legnépszerűbb szervezet.

A fotópályázat júniusig tart.

Sajtóközlemény:

„Eneloop európai fényképes kihívás”
2016. évi verseny: 2016. április 1 – 2016. június 30.

2016. április 1-je és 2016. június 30-a között a Panasonic Energy Europe (PECE), Brusselsesteenweg 502, 1731 Asse-Zellik, Belgium, vásárlási kötelezettség nélküli, ingyenes versenyt szervez. Ezen a versenyen egy erre a célra létrehozott weboldalon keresztül lehet részt venni (photochallenge.panasonic-eneloop.eu).

A versenyen 18. életévüket betöltött, Európában élő felnőttek vehetnek részt, kivéve a Panasonic alkalmazottait, illetve a verseny koordinálásáért felelős központ alkalmazottait, valamint azok közvetlen családtagjait (első fokú rokonok).
A PECE a részvételi feltételek bármelyikének megsértése, illetve visszaélés, csalás vagy a versenyen való hamis részvétel esetén meghatározott időre bármikor kizárhatja az általa szervezett versenyből az adott személyt (indoklási kötelezettség nélkül).
A versenyben való szervezett és/vagy kollektív részvétel csalásnak minősül, és automatikusan kizáráshoz vezet.

A részvétel során a résztvevőknek követniük kell a photochallenge.panasonic-eneloop.eu weboldalon leírt eljárást, és regisztrálniuk kell egy helyes e-mail címmel.
A versenyben való részvétel csak a jelen szabályzatban leírt módon lehetséges.
A hiányos vagy olvashatatlan regisztráció érvénytelennek minősül.

A verseny a következőkből áll:
– maximum egy fénykép beküldése
– egy jó ügy kiválasztása
A résztvevők csak egyszer nevezhetnek be, legfeljebb 1 fénykép leadásával.
Amennyiben ugyanazon személy egynél több nevezést ad le, az ilyen személy által benyújtott valamennyi nevezés semmisnek tekintendő.

A nyertesek:

 • első helyezett: az a résztvevő, akinek a fényképére június 30-án délelőtt 10 óráig a legtöbb szavazatot adják le a weboldalon (photochallenge.panasonic-eneloop.eu). Minden látogató csak egy szavazatot adhat le.
 • országonként: az a 2 résztvevő (az első helyezett kivételével), akik június 30-án délelőtt 10 óráig a legtöbb szavazatot kapják saját országukon belül.

Döntetlen eredmény esetén az a résztvevő lesz a nyertes, aki előbb nevezett be fényképével a versenybe.

A DACH országok (vagyis Németország [D], Ausztria [A] és Svájc [CH]) által alkotott csoport tekintetében is két résztvevőt kell figyelembe venni a csoporton belül (az első helyezett kivételével). Előfordulhat, hogy a két résztvevő a DACH csoport különböző országaiból származik. Például az egyik résztvevő Németországból, a másik pedig Ausztriából. De az is lehet, hogy mindkét résztvevő svájci. Ezek csupán példák, nem kötelező érvényűek, és csak a magyarázat célját szolgálják.

A verseny keretében az alábbi díjak kerülnek kiosztásra:

 • A fényképverseny első díja: Panasonic Lumix G. DMC-GM5 + 2 csomag eneloop elem + töltő
 • Országonként két nyertes: 2 csomag eneloop elem + töltő
 • A nyertes fényképhez kapcsolódó jó ügy: 5.000 EUR értékű csekk
 • A legtöbb résztvevő által választott jó ügy: 5.000 EUR értékű csekk

A nyerteseket a PECE jelöli ki 2016. június 5-ig. A nyertesek írásbeli értesítést kapnak 2016. június 10-ig. A PECE fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a személyazonosságot és a minimális korra vonatkozó követelményt a díj odaítélésének érvényesítéséhez. Az értesítés dátumát követően a nyertesnek két hét áll rendelkezésre ahhoz, hogy nyilatkozzon a díj átvételéről. Ennek elmulasztása esetén a Panasonic Energy Europe-nak jogában áll egy másik nyertest kijelölni, és újra kiosztani a díjat.

A díj nem megosztható, és csak ilyenként vehető át. A díj csak a nyerteseknek adható, és nem ruházható át senki másra. A nyertes nem követelheti a szóban forgó díjak pénzbeli ellenértékét, és nem kérheti a díjak más díjakra való cserélését.
A nyertes postán kapja meg a díjat.

Elveszés vagy lopás esetén nem jár visszafizetés, névérték szerinti átváltás és/vagy kártérítés. Semmiféle pénzbeli megtérítés nem lehetséges. A PECE helyettesítheti a felajánlott díjakat, azok rendelkezésre állásának függvényében, azonos vagy magasabb értékű díjakkal, és erre fenntartja a jogot.

A PECE nem nyújt garanciát a díjra vonatkozóan, és nem vonható felelősségre az alábbiakért:

 • bármilyen veszteség, lopás, kár, baleset, bármilyen jellegű költség, ami közvetlenül vagy közvetve a jelen versenyben való részvételből, a díj odaítéléséből vagy a díj bármilyen használatából eredhet,
 • harmadik féltől (légi szállító, utazási iroda, kezelő társaság, stb.) eredő bármilyen veszteség, késedelem, lemondás,
 • a levelek vagy csomagok postai úton történő kézbesítésének bármilyen késedelme,
 • a weboldalon és/vagy a levelezési rendszerben előforduló bármilyen műszaki probléma, ideértve a verseny során felhasznált technológiák és a résztvevő által használt hardware és/vagy software konfiguráció közötti összeférhetetlenséget,
 • bármely további költség, ami a nyertes oldalán felmerül a díj felhasználása, illetve kihasználása érdekében,
 • bármely hatósági döntés vagy visszautasítás, ami megakadályozza a nyertest abban, illetve megtiltja a nyertesnek, hogy felhasználja a díjat.

Továbbá bármely résztvevő, aki megkísérli meghamisítani a verseny helyes lefolyását akár emberi, akár számítógépes eszközökkel, kizárásra kerül.

A versenyben való részvétel teljes költségét teljes mértékben a résztvevő viseli. A résztvevők semmilyen körülmények között sem követelhetik a szervezőtől a részvétel költségeit.

A PECE fenntartja a jogot arra, hogy megváltoztassa, lerövidítse vagy eltörölje a verseny szabályzatát, előzetes értesítés nélkül, amennyiben előre nem látható körülmények vagy rajta kívül álló körülmények ezt megkövetelik. Ez azonban nem eredményezheti bármilyen követelés érvényesítését a Panasonic Energy Europe-pal szemben.

A versenyben való részvétel a jelen szabályzat és rendelkezések teljes egészének hiánytalan és teljes elfogadását vonja maga után. A PECE döntést hoz minden gyakorlati nehézségről azok alkalmazását vagy értelmezését illetően. A versennyel kapcsolatos kifogásokat írásban kell leadni a PECE székhelyén (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium), a verseny lezárását követő 7 munkanapon belül. A kifogások semmilyen körülmények között sem kezelhetők szóban vagy telefonon. A nem írásban, illetve a határidőn túl leadott kifogások nem kerülnek figyelembevételre.

A ránk bízott személyes adatokat a Panasonic Energy Europe N.V., Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium, kezeli. Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy felvegyük a kapcsolatot a verseny nyertesével, valamint hogy tájékoztassuk a résztvevőket Panasonic Eneloop-pal és egyéb márkákkal kapcsolatos tevékenységekről, eseményekről, promóciókról és hírekről. Az adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó 1992. december 8-i törvény a személyes adatok kezelésével kapcsolatban biztosítja a konzultációra, helyesbítésre és törlésre való jogot. Ennek a jognak a gyakorlása érdekében fel kell venni a kapcsolatot a PECE marketing osztályával az 1. cikkben említett címen.

A jelen szabályzat és rendelkezések tekintetében a belga törvény tekintendő irányadónak, és csak a belgiumi bíróságok illetékesek a jelen versenyből származó bármely vita eldöntésében.

A versennyel kapcsolatban nem adható szóbeli válasz.

A nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy részt vesznek a díj odaítéléséhez kapcsolódó bármely reklámozási, illetve promóciós tevékenységben.

Bármely fénykép, amely nem áll összhangban a fényképes kihívás témájával, illetve nem megfelelőnek minősül, eltávolításra kerül a weboldalról, és nem vehet részt a versenyen. Elfogadhatóak a digitális úton, software segítségével szerkesztett, kivágott vagy élénkített színekkel rendelkező fényképek. Az eneloop rendelkezik a végleges döntési joggal arra vonatkozóan, hogy egy leadott fénykép jogosult-e a részvételre vagy sem. A fénykép tulajdonosa nem kap értesítést arról, ha fényképe eltávolításra kerül a versenyből.