Pécsi 25. – Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991-2016

0

2016. október 18. keddtől tekinthető meg a

Pécsi 25. – Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991-2016
című fotókiállítás,
amelyen az ösztöndíjasok fotói tekinthetők meg.

A kiállítás nyitvatartása: 2016. október 18. – 2017. január 08.
hétfőtől – péntekig 14:00-19:00,
szombat – vasárnap 11:00-19:00 között.

Kiállító alkotók: Barakonyi Szabolcs, Barcza Gergely, Barta Zsolt Péter, Bartha Máté, Biró Eszter, Bozsó András, Drégely Imre, Ember Sári, Erdei Krisztina, Fabricius Anna, Gyenis Tibor, Hermann Ildi, Illés Barna, Kasza Gábor, Kovalovszky Dániel, Kudász Gábor Arion, Pályi Zsófia, Péter Ildikó, Stiller Ákos, Szabó Dezső, Szalontai Ábel, Szilágyi Lenke, Szombat Éva, Telek Balázs, Vékony Dorottya

Sajtóközlemény:

Negyedszázad. Ennyi idő telt el a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991-es létrehozása óta. Az állami támogatást, amelynek célja, hogy „segítse az önálló művészeti tevékenységet folytató, tehetséges fotográfusok pályakezdését, alkotómunkáját, fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához”, (Pályázati felhívás, 2016) mára több mint száz alkotó nyerte el. A jubileum kapcsán a fotográfia műfajának népszerűsítése és a magyar fotográfusok bemutatása mellett elkötelezett Capa Központ egy átfogó kiállítást mutat be.

A Pécsi 25. Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991–2016 című tárlat célja egyfelől az, hogy bemutassa az elmúlt huszonöt év ösztöndíjas eredményeit, másfelől, hogy magát a pályakezdést segíteni hivatott állami ösztöndíjat, annak értékítéleteit, hatékonyságát állítsa a vizsgálat középpontjába. Mennyiben és miként éri el a pályázati kiírásban szereplő célkitűzéseit az ösztöndíj? Milyen munkák megvalósítását tartották támogatásra érdemesnek a jelentkezőket elbíráló szakmai kuratóriumok? Milyen változások figyelhetők meg az alkotói intenciókban és a művészeti tendenciákban?

A kiállítást megelőző kutatómunka során vált láthatóvá az ösztöndíjas anyagok feldolgozatlansága, az egységes dokumentáció hiánya. Ebből kiindulva a kiállítás két fontosabb egységből áll: egy kurátori válogatásból, illetve az évfordulóra létrehozott archívumból. A huszonöt éven átívelő szelekció huszonöt, a pályát el nem hagyó, a hazai, vagy akár a nemzetközi szcénában releváns módon jelenlévő alkotó fotósorozatát mutatja be. Mivel a kiállítás a teljesség érdekében a kezdetektől a legutóbbi pályázati kiírásig terjedő időszakot lefedi, ezért alkotói karrierjüknek ma különböző szakaszaiban járó fotósok pályakezdő sorozatai képezik a válogatást. A rendezés során az ösztöndíj három korszakát különböztettük meg. A támogatást 1991 és 2001 között elnyerő alkotók ma már a magyar fotótörténet megkerülhetetlen, kanonizált alakjai. A 2001–2010-es időszak ösztöndíjasai mostanra befutott fotósok, kialakult életművel a hátuk mögött; nemcsak a kiállítóterekben, hanem a sajtóban, illetve a hazai fotósképzésben is aktívan jelen vannak. Az első két generáció esetében tehát az ösztöndíjas munka múlt idejű, a kezdetekre való visszatekintés; a támogatásban 2010 után részesülő alkotóknál ugyanakkor jelen időben érhető tetten a sikeresnek ígérkező pályakezdés pillanata.

A kiemelés során fontosnak tartottuk, hogy a válogatás az elmúlt huszonöt évben született ösztöndíjas munkák egy jellegzetes szeletét mutassa be, tegye visszakövethetővé a fotótechnika változásait, világítson rá az alkotói attitűdök alakulására és a munkákban megjelenő művészeti, illetve társadalmi problémákra. A kiállítást az archívum teszi maradéktalanná: az ösztöndíjasok teljes névsora mellett átfogó képet ad az ösztöndíj támogatásával született munkákról. Ez az online archívum egy olyan hiánypótló adatbázis, amely a kiállítás bezárása után is kutatható marad, valamint folyamatosan bővül mind a korábbi, hiányzó munkákkal, mind pedig az újonnan születő alkotásokkal.

Mindezek tükrében a Pécsi 25. Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991–2016 című kiállítás, amellett, hogy felmutatja egy huszonöt éve töretlenül működő ösztöndíj értékeit és eredményeit, annak célkitűzését szem előtt tartva teszi lehetővé mind az ösztöndíjas munkáknak, mind pedig az ösztöndíj történetének vizsgálatát.

Gellér Judit és Zsámboki Miklós
a kiállítás kurátorai

pecsi_jozsef_25_osztondij